Žiro račun: 265-2410310003377-52

IZ INOSTRANSTVA (IBAN):
RS35265100000001826367

- Hvala na Vašem daru!

O nama

Ciljevi Fondacije „Poverello"

· humanitarno-karitativna aktivnost sa posebnim naglasnom na deci u potrebi
· širenje franjevačke duhovnosti (franciskanologija) .
· unapređivanje mira i ekumenizma
· zaštita životne sredine (ekologija)

Ujedinjeni: jedni za druge - po uzoru na svetog Franju

Fondacija Poverello nastala je (2004.) na franjevačku inicijativu. Savremenici i istorija svetom Franji iz Asiza (1182-1226) su dali nadimak Poverello (na italijanskom jeziku znači „siromašak“). Jedan od osnovnih ciljeva u životu Franje iz Asiza bio je življenje jevanđelja i prihvatanje solidarnosti sa ljudima u potrebi: „Braća se moraju radovati kad se kreću među priprostim i prezrenim osobama, među siromasima i slabima, bolesnima i gubavima i među onima koji prose pokraj puta.„ (Nepotvrđeno pravilo 9,2). Solidarnost sa potrebnima je držao važnim „jer je Gospodin poradi nas postao siromahom na ovome svijetu“ (Potvrđeno pravilo 6,3). Primer „Siromaška iz Asiza“ mnoge privlači i posle osam stoleća. Liturgija njegova preminuća razlog toga vidi u tome „što siromašni Franjo bogat stupa u nebo“. Po definiciji Jevanđelja to znači da nije sakupljao za sebe, nego se „u Bogu bogatio“ (Lk 12,21). Vernik i nevernik zna iz iskustva, da su dobra dela temelj čovekovog samoostvarenja i sreće. Ostvaruje se samo onaj čovek, koji zna da se okrene drugom. Ako drugoga ne znam učiniti srećnim ni sam neću biti srećan. Dug je put koji vodi do shvatanja i prihvatanja te činjenice. Ali ako neko ne krene tim putem, neće stići ni u cilj.

Fondacija Poverello računa na one osobe koje žele da idu putem sreće, jer znaju da sreća ne dolazi spolja i da stvari ovog sveta ne čine čoveka sretnim, već da sreća izvire iz njihovog plemenitog srca. Uvereni smo da nema čoveka koji nema nešto da pruži drugom čoveku. Nema čoveka u čijem srcu ne tinja iskrica dobrote i ljubavi – ona se nalazi i u Tvom srcu!
Svaki čovek poseduje neke sposobnosti, talente ili materijalna dobra. Čovek koji je u svom životu došao do spoznaje da je to sve dar od Stvoritelja, iz zahvalnosti prema Njemu želi da te darove podeli i sa drugima. Jer izolovano cveće u sebi ne može stvoriti lep cvetnjak. Raznovrsna cveća zajednički stvaraju ono što zovemo divan cvećnjak.

„Složna braća kuću grade“!

Ova narodna poslovica ima duboku društvenu poruku: jedan cvet nije cvećnjak, ali mnogo puta po jedan cvet čini cvećnjak; zrno peska nije peščana plaža, ali mnogo zrna mogu postati lepa peskovita plaža; jedna cigla još nije kuća, ali od mnogo cigala se može izgraditi prava palata. Delujmo zajedno: Ti ćeš dati svoj „cvet“, „zrno peska“ ili samo „ciglu“, a mi ćemo koordinirati sakupljanje i upotrebiti Tvoje darove kao pravi domaćini u skladu sa ciljevima fondacije Poverello. Izolovani, ni Ti, ni mi, ne možemo uraditi velike stvari, ali zajednički možemo učiniti čudo.

Naše „Lurko“ kuće pružaju prihvat u ozračju ljubavi i prihvatanja siromašnoj deci iz problematičnih porodica. Kuće rade u vidu dnevnog boravka u kojima naši vaspitači i volonteri pružaju pomoć deci u integralnom razvoju, s posebnim naglaskom na pomoći u usvajanju školskog gradiva, u ishrani (svakodnevno najmanje jedan topli obrok), u odevanju, u ličnoj higijeni. U okviru raznih kreativnih radionica i delatnosti potičemo razvoj njihovih sposobnosti. Uvodimo ih i u sve poslove koji su neophodni u samostalnom življenju.

I Vi nam možete pomoći:

- svojim novčanim darom, jer ste dobili sposobnost da stvarate materijalna dobra, i želite da plod vaših ruku i uma podelite i s onima koji nisu dobili takve talente
- darivanjem prehrambenih proizvoda i materijalnih dobara (napr. nameštaj, preostali građevinski materijal, napuštena zemlja, posed, kuća – nekretnina)
- kućnim potrebštinama koje biste rado prepostili potrebnima
- dobrovoljnim vaspitnim i pedagoškim radom
- dobrovoljnim fiyičkim radom, radovima održavanja
- dobrovoljnim pomaganjem na drugim područjima (medicinske usluge, socijalni rad...)
- vođenjem i animiranjem mesne Poverello grupe
- molitvama za ostvarivanje ciljeva Poverella
Ljudske potrebe su raznolike. Koliko ljudi barem toliko i potreba. I Vi imate ideje, zamisli i predloge. Podelite ih sa nama. Stupite u kontakt sa voditeljem Vama
najbliže Lurko-kuće ili sa našom centralom. Uvek Vam stojimo na raspolaganju. Zašto ne biste i Vi postali član tima ljudi dobra srca?!.

Na Vaše javljanje, volonterski rad i pomoć uvek računamo!


Ujedinjeni: jedni za druge – za čoveka!
Ujedinjeni: jedni za druge, jer to možemo učiniti
Ujedinjeni: jedni za druge, jer imamo šta da podelimo

Deca naših 'Lurko'-kuća nadaju se lepšoj budućnosti zahvaljujući Vašim darovima.

Naše ciljeve možemo ostvariti samo uz Vašu pomoć. Postanite član našeg tima. Donirajte nas jer je ulaganje u ljubav najbolja investicija.

Na ovoj zemlji nema veće sile od ljubavi.