FOLYÓSZÁMLÁNK:
265-2410310003377-52

KÜLFÖLDRŐL (IBAN):
RS35265100000001826367

- KÖSZÖNJÜK AZ ADOMÁNYÁT!

Az alapítványról

A POVERELLO ALAPÍTVÁNY FÕ CÉLJAI

- Karitativ (emberbaráti) tevékenység - elsõsorban gyermekvédelem - A ferences szellemiség elõmozdítása. - A teremtett világ megõrzésére irányuló tevékenység (környezetvédelem). - Az emberek közötti megbékélés, és az ökumenizmus elõmozdítása.

A PÉLDAKÉPÜNK ASSISI SZENT FERENC

A Poverello Alapítvány 2004-ben ferences kezdeményezésre jött létre. Assisi Szent Ferencet elõszeretettel illetik a Poverello névvel, amely olasz nyelven „szegénykét” jelent. Életének fõ céljai közé tartozott az evangéliumi szegénység megélése és a sorsvállalás a rászorulókkal. A meg nem erõsített szabályzatban így buzdítja a testvéreket: „Örülnünk kell tehát, ha alacsonysorsúak és megvetettek, szegények és félkegyelmûek, betegek, leprások és útszéli kéregetõk közt forgolódhatnak.” (9,2). Mindezt azért tartotta fontosnak,„mert az Úr is szegénnyé lett értünk ezen a földön.” (Megerõsített Regula 6,3). Assisi „szegénykéjének” példája sokakat vonz, immár több mint nyolcszáz éve. Elhalálozásának liturgiája ennek okát abban látja, hogy „a szegény és alázatos Ferenc gazdagon lép az égbe”. Az evangélium megfogalmazása szerint ez azt jelenti, hogy úgy viszonyult az anyagiakhoz, hogy nem magának gyûjtött, hanem „Istenben gazdagodott” (Lk 12,21). Hívõ és nem hívõ ember tapasztalatból tudja, hogy az emberi megvalósulás és boldogság alapját a jótettek képezik. Csak az valósítja meg önmagát, aki a másik felé is oda tud fordulni. Ha mást nem tudok boldoggá tenni, én sem leszek boldog. Ennek a felismerése és elfogadása hosszú utat jelent. Aki nem lép erre az útra, nem is érhet a célba. A Poverello Alapítvány azokra számít, akik ilyen értelemben a boldogság útjára mernek lépni.Állítjuk, és szilárd meggyõzõdéssel valljuk, hogy nincs olyan ember, aki ne tudna valami jót nyújtani a másik embernek.

A LÚRKÓHÁZAKRÓL

Lurkóházaink nehéz családi helyzetben élő gyermekek számára nyújtanak befogadást a szeretet légkörében. A napközi formájában működő házainkban nevelőink és önkénteseink segítséget nyújtanak a gyermekeknek a felzárkózásban és integrálódásban, különösképpen pedig az iskolai tanulásban, élelmezésben (minden nap legalább egy meleg étel), öltözködésben, tisztálkodásban. Különböző kreatív műhelyek és tevékenységek szervezésével képességfejlesztésre serkentik őket.

ALAPÍTVÁNYUNK KURATÓRIUMA

A kuratórium elnöke: prof. dr. Sörös László A kuratórium tagjai: Boja András - Csiszár Molnár Anna - Sági Varga Kinga - Szmieskó Magdolna - Szûcs Anna - Veréb Miskolczi Zsófia Alapító és igazgató: dr. Harmath Károly OFM

HOGYAN SEGÍTHET?

         Minden ember rendelkezik valamilyen képességgel vagy javakkal. Az ember, aki élete folyamán rádöbbent arra, hogy mindezt adományként kaptuk
         a Teremtõtõl, álából a kapott ajándékokat meg akarja osztani másokkal. Hiszen az elszigetelt virág önmagában nem alkothat szép virágoskertet. 
         A különféle virágok csupán együttesen képesek sokféle színben pompázni.

         Ön is tud segíteni:

         - pénzadományával, ha a kapott képességeinek köszönhetõen anyagiakat teremt, s azokban másokat is részesíteni akar
         - élelmiszer vagy anyagi javak adományozásával (pl. bútor, konyhaberendezés, felmaradt építõanyag, elhagyatott föld, tanya, épület, ingatlan),
         - használható javakkal amit szívesen átengedne a rászorulóknak,

         - önkéntes oktatói és nevelõi munkával a Lurkóházainkban
         - önkéntes fizikai munkával, karbantartói munkák vállalásával
         - önkéntes besegítéssel más téren (orvosi kezelés, szociális munka)

         - a helyi Poverello csoport vezetésével
         - imával az alapítvány célkitûzéseiért

         Sok rászoruló embernek sokféle segítségre van szüksége. Ahány ember, annyi szükséglet. Önnek is vannak ötletei és elképzelései. Ossza meg velünk. 
         Lépjen kapcsolatba az Önhöz legközelebb álló Lurkóházunk vezetõjével vagy központunkkal.
         Bátran érdeklõdjön. Miért ne lehetne Ön is a jótevõ emberek boldog csapatának tagja?!

         Jelentkezésére, önkéntes munkájára, tanácsaira és támogatására mindig számítunk! 

          Együtt egymásért – mert képesek vagyunk rá!
          Együtt egymásért, mert van mit megosztanunk másokkal!
          Együtt egymásért – mert képesek vagyunk rá!
          Együtt egymásért, mert a szeretõ szív adakozásra tárja a kezet.
          Együtt egymásért, mert a sok kicsi, sokra megy.
          Együtt egymásért – nem nagy csodákra várunk –
          mert tudjuk, hogy nincs nagyobb csoda az ajándékozó szeretetnél.
         

Lurkóházaink gyermekei az Ön adományának köszönhetően néznek szebb jövő elé.

Céljainkat csak az Ön támogatásával tudjuk elérni. Legyen csapatunk tagja! Támogasson bennünket, hiszen a szeretet a legjobban kamatozó befektetés!

Ezen a földön nincs nagyobb erő a szeretetnél.