Žiro račun: 265-2410310003377-52

IZ INOSTRANSTVA (IBAN):
RS35265100000001826367

- Hvala na Vašem daru!

Kontakt

Poverello - sedište:

24414 Hajdukovo, Borisa Kidriča 96A
Telefon/fax: 024 758-404

Pletl Regina, administrator
telephone: 069 1182543
email: poverello@tippnet.rs;
WWW: www.poverello.org.rs

PIB 103534030
Reg.br. 08822581
Šifra delatnosti: 9499

Lurko-kuća - Hajdukovo:

24414 Hajdukovo, Borisa Kidriča 96A
Telefon/fax: 024 758-404
email: lurkokhajdujaras@tippnet.rs
Odgovorna: Djendji Kovač Šebešćen

Otvorena: oktobar 2008
Broj dece: 27
Vaspitači: 4 + volonteri

Map

Lurko-kuća - Drljan:

21727 Mileševo-Drljan, Kiš Ferenca 10
Telefon/fax: 021 808-344
email: lurkodrea@tippnet.rs
Voditelj: Ilonka Boja

Otvorena: oktobar 2006
Broj dece: 21
Vaspitači: 4 + volonteri

Map

Salaš „Esperanca“ – Horgoš:

Na upotrebi OISŠ „Žarko Zrenjanin“
Za učenike sa posebnim potrebama

Map

Lurko-kuća – Bečej:

21220 Bečej, Republikanska 192
Telefon: 021 6913 031
email: lurkobecse@stcable.net
Odgovorna: Izabela Sabo - 065 3385296

Otvorena: mart 2012
Broj dece: 27
Vaspitači: 4 + volonteri

Map

Deca naših 'Lurko'-kuća nadaju se lepšoj budućnosti zahvaljujući Vašim darovima.

Naše ciljeve možemo ostvariti samo uz Vašu pomoć. Postanite član našeg tima. Donirajte nas jer je ulaganje u ljubav najbolja investicija.

Na ovoj zemlji nema veće sile od ljubavi.